| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำมาทำงานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง ประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำที่ต่อตรงไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป

ข้อดี
- กำลังการผลิตไฟฟ้าสูง
- ประสิทธิภาพสูง
- มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องได้ดี
- มลภาวะต่ำ

ข้อจำกัด
- ราคาเขื้อเพลิงผูกกับราคาน้ำมันดิบ
- ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย