| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลังซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับมการ์ดความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศในห้องเผาไหม้ทำการอ่านอากาศให้มีความดันสูง 8 ถึง 10 เท่าและส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการขยายตัว เกิดเป็นไอร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อไปขับดันใบกังหันก๊าซให้หมุนโดยแกนของกังหันก๊าซจะต่อเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและได้กระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งาน

ข้อดี

- เริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็วเหมาะที่จะจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงและกรณีฉุกเฉิน

ข้อจำกัด

- ต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูงหากผลิตจากน้ำมันดีเซล
- ประสิทธิภาพไม่สูงนักเพียง 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์
- อายุการใช้งานต่ำเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น
- ค่าบำรุงรักษาสูง 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย