| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

โรงไฟฟ้าดีเซลใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซล ที่ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ที่ถูกอัดอากาศให้มีอุณหภูมิที่เรียกว่าจังหวะอัด ในขณะเดียวกันน้ำมันดีเซลที่ถูกฉีดเข้าไปจะทำให้เกิดการสันดาปกับอากาศที่มีความร้อนสูง เกิดการระเบิดก้านลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปที่แกนข้อเหวี่ยงที่ต่อกับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงเกิดกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งาน

ข้อดี
- เริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงต้องการไฟฟ้าสูงและกรณีฉุกเฉิน
- สามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้

ข้อจำกัด
- ราคาน้ำมันดีเซลในปัจจุบันมีราคาสูง 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย