| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

ทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ของวันใหม่ ได้สัมผัสกับสายลมที่เย็นสบาย หรือวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตก สิ่งเหล่านี้คือพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เช่น

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการนำพลังแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยต่อเข้ากับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือระบบส่งไฟฟ้า

พลังงานลมคือการใช้ลมผลิตไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ใบพัดด้วยความเร็วลมเหมาะสมส่งผ่านการใช้หมุนตัดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เกิดกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นการใช้พลังน้ำจากในลำน้ำธรรมชาติโดยใช้ปริมาณและแรงดันจากน้ำเพื่อหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้งานหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดเล็ก

ข้อดี
- เป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

ข้อจำกัด
- พลังงานแสงอาทิตย์และลมไม่มีความสม่ำเสมอ
- ได้กำลังผลิตน้อยเฉลี่ยวันละ 5 ถึง 6 ชั่วโมง
- พลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งเยอะ
- พลังงานลมหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเข้าถึงได้ยากและต้นทุนสูง

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย