| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำมาทำงานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง ประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำที่ต่อตรงไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป

ข้อดี
- กำลังการผลิตไฟฟ้าสูง
- ประสิทธิภาพสูง
- มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องได้ดี
- มลภาวะต่ำ

ข้อจำกัด
- ราคาเขื้อเพลิงผูกกับราคาน้ำมันดิบ
- ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลังซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับมการ์ดความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศในห้องเผาไหม้ทำการอ่านอากาศให้มีความดันสูง 8 ถึง 10 เท่าและส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการขยายตัว เกิดเป็นไอร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อไปขับดันใบกังหันก๊าซให้หมุนโดยแกนของกังหันก๊าซจะต่อเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและได้กระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งาน

ข้อดี

- เริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็วเหมาะที่จะจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงและกรณีฉุกเฉิน

ข้อจำกัด

- ต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูงหากผลิตจากน้ำมันดีเซล
- ประสิทธิภาพไม่สูงนักเพียง 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์
- อายุการใช้งานต่ำเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น
- ค่าบำรุงรักษาสูง 

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต้มน้ำเพื่อสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันเตา เหมาะสำหรับเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน ที่ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดี
- มีกำลังการผลิตสูงตั้งแต่ 1 - 1300 เมกะวัตต์
- มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า สามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
- ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

ข้อจำกัด
- ใช้เวลานานประมาณ 5-8 ชั่วโมงในการเริ่มเดินเครื่องจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
- ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน
- ใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีหลักการทำงานคือ ใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนกังหันน้ำ ซึ่งมีแกนต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีน้ำไหลผ่านจึงได้กระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งาน ซึ่งโรงไฟฟ้าในยุคแรกแรกของประเทศไทยจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีมากถึง 23 แห่งในประเทศไทย

ข้อดี
- ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
- เป็นแหล่งชลประทานและแหล่งท่องเที่ยว

ข้อจำกัด
- ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก
- พื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเฉพาะ
- การผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการระบายน้ำเพื่อการชลประทาน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย